Predsednica Nacionalnog saveta češke nacionalne manjine, Ljiljana Stehlik, prisustvovala je 14.11.2019 sastanku ministra državne uprave i lokalne samouprave, Branka Ružića sa  predsednicima Nacionalnih saveta nacionalnih manjina. Tom prilikom ona je prezentovala rad češkog Nacionalnog saveta i planirane aktivnosti u narednom periodu.

Ministar Branko Ružić istakao je da je veoma važno negovanje odnosa saradnje i poverenja između Nacionalnih saveta i Ministarstva, jer je to u interesu, ne samo pripadnika svih nacionalnih manjina, već i svih građana Republike Srbije. Ministar je takođe pohvalio postignute rezultate za skoro godinu dana rada Nacionalnih saveta u novom sazivu.

Ministar je podsetio da su pre godinu dana održani izbori za Nacionalne savete nacionalnih manjina i upoznao prisutne i sa najvažnijim aktivnostima Ministarstva koje su od značaja za ostvarivanje prava nacionalnih manjina..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *