Nacionalni savet češke nacionalne manjine

Predsednica: Ljiljana Stehlik
Tel: +381/60-656-1388
Potpredsednik: Štefan Klepaček
Tel: +381/60-656-1389
Predsednik Izvršnog odbora: Šiman Irović
Tel: +381/60-656-1399
Adresa: Miletićeva 2, 26340 Bela Crkva
Tel/fax: +381/13/852 627, +381/60-656-1388
E-mail: ceskanarodnirada@yahoo.com
www.savetceha.rs
https://savetceha.rs

Nacionalni savet češke nacionalne manjine

Predsednica: Ljiljana Stehlik
Potpredsednik: Štefan Klepaček
Predsednik Izvršnog odbora: Šiman Irović

Članovi nacionalnog saveta češke nacionalne manjine

Boženka Stavrić
Anton Stehlik
Ivana Ristić Hubert
Ivana Razumenić
Jozef Irović
Zlatko Irović
Jaroslav Hoc
Valentina Simidžija Hoc
Mirjana Pančić Bužek
Milan Fürst
Davorin Škornjička
Jozef Irović

Izvršni odbor

Predsednik Izvršnog odbora:
Šiman Irović
Članovi Izvršnog odbora:
Boženka Stavrić
Anton Stehlik
Ivana Ristić Hubert
Ivana Razumenić

Odbor za obrazovanje

Predsednica odbora za obrazovanje:
Ivana Razumenić
Članovi odbora za obrazovanje:
Jasmina Turturea
Zdenka Frumos

Odbor za kulturu

Predsednica odbora za kulturu:
Ivana Ristić Hubert
Članovi odbora za kulturu:
Vencel Mizera
Anton Stehlik
Tereza Stamenković

Odbor za informisanje

Predsednik odbora za informisanje:
Nenad Jokanović
Članovi odbora za informisanje:
Uglješa Kuželka
Tamara Gojković

Odbor za službenu upotrebu jezika i pisma

Predsednica odbora za službenu upotrebu jezika i pisma:
Boženka Stavrić
Članovi odbora za službenu upotrebu jezika i pisma:
Karolina Ninku
Dragana Radović
Sanela Đurđević


Česká národní rada

Předsedkyně: Ljiljana Stehlik
Tel: +381/60-656-1388
Místopředseda: Štefan Klepaček
Tel: +381/60-656-1389
Předseda výkonného výboru: Šiman Irović
Tel: +381/60-656-1399
Adresa: Miletićeva 2, 26340 Bela Crkva
Tel./fax: +381/13/852 627
E-mail: ceskanarodnirada@yahoo.com
www.savetceha.rs
https://savetceha.rs/

Česká národní rada

Předsedkyně: Ljiljana Stehlik
Místopředseda: Štefan Klepaček
Předseda výkonného výboru: Šiman Irović

Členové národní rady české národnostní menšiny

Boženka Stavrić
Anton Stehlik
Ivana Ristić Hubert
Ivana Razumenić
Jozef Irović
Zlatko Irović
Jaroslav Hoc
Valentina Simidžija Hoc
Mirjana Pančić Bužek
Milan Fürst
Davorin Škornjička
Jozef Irović

Výbor pro vzdělávání

Předsedkyně výboru pro vzdělávání:
Ivana Razumenić
Členové výboru pro vzdělávaní:
Jasmina Turturea
Zdenka Frumos

Výbor pro kulturu

Předsedkyně výboru pro kulturu:
Ivana Ristić Hubert
Členové výboru pro kulturu:
Vencel Mizera
Anton Stehlik
Tereza Stamenković

Výbor pro informace

Předseda Výboru pro informace:
Nenad Jokanović
Členové výboru pro informace:
Uglješa Kuželka
Tamara Gojković

Výbor pro oficiální používání českého jazyka a písma

Předsedkyně výboru pro oficiální používání českého jazyka a písma:
Boženka Stavrić
Členové výboru pro oficiální používání českého jazyka a písma:
Karolina Ninku
Dragana Radović
Sanela Đurđević


Kontakti udruženja

Matica češka
Predsednik: Štefan Klepaček
Adresa: 1. oktobar 42, 26340 Bela Crkva
Tel/fax: +381/13/853 659
E-mail: maticaceska@yahoo.com

Češka beseda Kruščica
Predsednik: Jozef Irović
Potpredsednik: Darko Hubert
Sekretar: Zlatko Veseli
Adresa: Save Munćana 40, 26380 Kruščica
Tel: +381/13/858 033
E-mail: irovic@softnetsistem.rs

Češka beseda Češko Selo
Predsednik: Joži Bužek
Potpredsednik: Ladislav Tesar
Sekretar: Edi Leksa
Adresa: Jana Husa bb, Češko Selo, 26323 Crvena Crkva
Tel: +381/13/846 163, +381/13/846 164
E-mail: sonjajozi@gmail.com, ceskabesedaceskoselo@gmail.com

Češka beseda Bela Crkva
Predsednik: Jozef Mareš
Potpredsednik: Darko Kuželka
Sekretar: Vaclav Šistek
Adresa: 1. oktobar 42, 26340 Bela Crkva
Tel: +381/13/853 659
E-mail: ceskabesedabelacrkva@gmail.com

Češka beseda Gaj
Predsednik: Zdenko Irović
Potpredsednik: Jaroslav Hoc
Sekretar: Ferda Frič
Adresa: 9. maja 29, 26223 Gaj
Tel: +381/65/3755 305
E-mail: iroviczdenko@yahoo.com

Češka beseda Beograd
Predsednik: Milan Fürst
Zamenik predsednika: Jozef Irović
Sekretar: Bogomir Mareš
Adresa: Svetozara Markovića 79/I, 111808 Beograd
Tel: +381/64/8787 989
E-mail: cbb@cbb.org.rs
www.cbb.org.rs
www.facebook.com/CeskabesedaBeograd

Kulturno umetničko-prosvetno udruženje
Češka beseda iz Vršca
Predsednik: Dragana Radović
Potpredsednik: Emilija Matijašević
Sekretar: Blaženka Lonec
Adresa: Tržni centar Bahus, Sterijina 34, 26300 Vršac
E-mail: ceskavrsac@gmail.com

Škola plus Dositej Obradović
Predsednica UO: Jasmina Turturea
Sekretar: Anton Stehlik
Adresa: Trg ruskih kadeta 1, 26340 Bela Crkva
Tel: +381/63/7870 464,+381/60/656 1390
E-mail: skolaplusbelacrkva@gmail.com
www.skolaplus.blogspot.rs

Česi Šumadije
Predsednik IO: Nenad Karamijalković
Potpredsednica IO: Svetlana Stojilković
Sekretar IO: Momčilo Paunović
Adresa: Svetozara Markovića 99 a/1, 34000 Kragujevac
Tel: +381/64/3872 127, +381/64/4562 384
E-mail: cesisumadije@gmail.com

Češka beseda Srema
Predsednica: Mirjana Hemun
Adresa: Vikend naselje Banstol bb
Tel: +381/69/1400 995
E-mail: ceskabesedasrema@gmail.com

Udruženje građana O.I. „Žarko Zrenjanin-UČA“
Predsednik: Ivan Žak
Potpredsednici: Franja Kiski i Željko Mihelčič
Sekretar: Ljiljana Ranđić
Adresa: Beogradska 38, 26340 Bela Crkva
E-mail: mojodred@gmail.com

Česi jugoistoka Srbije
Predsednica: Aleksandra Barton
Adresa: Negotinska 25, 18000 Niš
Tel: +381/63/7375 161
E-mail: cesijisrbija@yahoo.com

Češka beseda Novi Sad
Predsednik Udruženja: Zoran Đokić
Predsednik UO: Zdenko Grulović
Sekretar: Helena Bajić
Adresa: Mažuranićeva 53, 21131 Petrovaradin
Tel: +381/21/546 555, +381/60/4235 822
E-mail: wdazoran@gmail.com, helena20660@gmail.com


Kontakty na česká sdružení

Matica češka
Předseda: Štefan Klepaček
Adresa: 1. oktobar 42, 26340 Bela Crkva
Tel./fax: +381/13/853 659
E-mail: maticaceska@yahoo.com

Česká beseda Kruščica
Předseda: Jozef Irović
Místopředseda: Darko Hubert
Tajmník: Zlatko Veseli
Adresa: Save Munćana 40, 26380 Kruščica
Tel.: +381/13/858 033
E-mail: irovic@softnetsistem.rs

Česká beseda Češko Selo
Předseda: Joži Bužek
Místopředseda: Ladislav Tesar
Tajemník: Edi Leksa
Adresa: Jana Husa bb, Češko Selo, 26323 Crvena Crkva
Tel.: +381/13/846 163, +381/13/846 164
E-mail: sonjajozi@gmail.com, ceskabesedaceskoselo@gmail.com

Česká beseda Bela Crkva
Předseda: Jozef Mareš
Místopředseda: Darko Kuželka
Tajemník: Václav Šistek
Adresa: 1. oktobar 42, 26340 Bela Crkva
Tel.: +381/13/853 659
E-mail: ceskabesedabelacrkva@gmail.com

Česká beseda Gaj
Předseda: Zdenko Irović
Místopředseda: Jaroslav Hoc
Tajemník: Ferda Frič
Adresa: 9. maja 29, 26223 Gaj
Tel.: +381/65/3755 305
E-mail: iroviczdenko@yahoo.com

Česká beseda Bělehrad
Předseda: Milan Fürst
Místopředseda: Jozef Irović
Tajemník: Bogomir Mareš
Adresa: Svetozara Markovića 79/I, 111808 Beograd
Tel.: +381/64/8787 989
E-mail: cbb@cbb.org.rs
www.cbb.org.rs
www.facebook.com/CeskabesedaBeograd

Umělecké kulturně osvětové sdružení
Česká beseda Vršac
Předsedkyně: Dragana Radović
Místopředseda: Emilija Matijašević
Tajemník: Blaženka Lonec
Adresa: Tržni centar Bahus, Sterijina 34, 26300 Vršac
E-mail: ceskavrsac@gmail.com

Škola plus Dositej Obradović
Předsedkyně: Jasmina Turturea
Tajemník: Anton Stehlik
Adresa: Trg ruskih kadeta 1, 26340 Bela Crkva
Tel.: +381/63/7870 464, +381/60/656 1390
E-mail: skolaplusbelacrkva@gmail.com
www.skolaplus.blogspot.rs

Češi Šumadije
Předseda: Nenad Karamijalković
Místopředkyně: Svetlana Stojilković
Tajemnik: Momčilo Paunović
Adresa: Svetozara Markovića 99 a/1, 34000 Kragujevac
Tel.: +381/64/3872 127, +381/64/4562 384
E-mail: cesisumadije@gmail.com

Česká beseda Srem
Předsedkyně: Mirjana Hemun
Adresa: Vikend naselje Banstol bb
Tel.: +381/69/1400 995
E-mail: ceskabesedasrema@gmail.com

Občanské sdružení O.I. „Žarko Zrenjanin-UČA“
Předseda: Ivan Žak
Místopředsedové: Franja Kiski a Željko Mihelčič
Tajemník: Ljiljana Ranđić
Adresa: Beogradska 38, 26340 Bela Crkva
E-mail: mojodred@gmail.com

Češi jihovýchodního Srbska
Předsedkyně: Aleksandra Barton
Adresa: Negotinska 25, 18000 Niš
Tel.: +381/63/7375-161
E-mail: cesijisrbija@yahoo.com

Česká beseda Nový Sad
Předseda spolku: Zoran Đokić
Předseda řídící rady: Zdenko Grulović
Tajemník: Helena Bajić
Adresa: Mažuranićeva 53, 21131 Petrovaradin
Tel.: +381/21/546 555, +381/60/4235 822
E-mail: wdazoran@gmail.com, helena20660@gmail.com