Obuka za predstavnike Nacionalnog saveta češke nacionalne manjine

Misija OEBS u Srbiji organizovala je u saradnji sa Nacionalnim savetom češke nacionalne manjine obuku, sa ciljem da unapredi kapacitete predstavnika nacionalnih saveta nacionalnih manjina. Cilj organizacije ove obuke bio je ostvarivanje što boljeg rada Nacionalnog saveta, kako bi se na što efikasniji način ostvarila prava nacionalne manjine, garantovana različitim zakonskim odredbama.

Radne sesije, koje su bile veoma efikasne i konstruktivne, pokrile su oblasti obrazovanja, kulture, službene upotrebe jezika i pisma, informisanja kao i rad na boljoj komunikaciji sa zajednicom. Voditeljka je bila Milica Rodić, savetnica za pitanja nacionalnih manjina pri OEBS-u u Srbiji i doprinela je da se što bolje razumeju nadležnosti nacionalnih saveta, da se definišu aktivnosti svakog odbora unutar saveta, da se osnaže kapaciteti kao i da se unapredi komunikacija sa svim relevantnim akterima u lokalnoj zajednici i šire.

Predstavnici Nacionalnog saveta Čeha, čije je sedište u Beloj Crkvi, kao i članovi formiranih odbora imali su priliku da kroz otvorenu diskusiju steknu bolji uvid o glavnim izazovima, problemima i poteškoćama nacionalnih saveta nacionalnih manjina.

Voditeljka je pohvalila dosadašnji rad novoizabranog Nacionalnog saveta kao i prisustvo velikog entuzijazma i pozitivne energije učesnika obuke. Takođe su prisutni izrazili spremnost na još aktivniju saradnju i zajedničko delovanje.

Članica Odbora za obrazovanje
Nacionalnog saveta češke nacionalne manjine,
Jasmina Turturea, učiteljica

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *