Nacionalni savet češke nacionalne manjine na Belocrkvanskom karnevalu predstavio se eksponatom  jednog  od najlepših dvoraca Hluboka na Vltavi.

Zamak Hluboka proglašen je  nacionalnim spomenikom kulture Češke Republike. Izgrađen je u drugoj polovini 13. veka. Njegov izgled menjao se tokom renesanse baroka, a  današnji izgled je dobio u 19. veku, kada je Johann Adolf von Švarcenberg II naredio obnovu dvorca u romantičnom stilu.

 Eksponat je izradila akademska slikarka Tereza Stamenković, uz pomoć sina Luke i supruga Zorana.  


“U saradnji sa lokalnom zajednicom i udruženjima Čeha u Srbiji, savet realizuje kvalitetne programe u  oblasti obrazovanja, kulture, obaveštavanja i službene upotreba jezika i pisma. Belocrkvanski karneval, kao najznačajnija turistička manifestacija u ovom delu Južnog Banata svakako je dobra prilika da Nacionalni savet Čeha predstavi kulturno istorijske znamenitosti  matice,a ujedno i upozna posetioce karnevala sa našom zajednicom”- rekla je predsednica Nacionalnog saveta Čeha Ljiiljana Stehlik.

Eksponat velelepnog Zamka Hluboka pobrao je sve simpatije publike, koji su koristili svaku priliku da ekponat fotografišu,što govori u prilog činjenici da se Nacionalni savet češke nacionalne manjine svaki put na Belocrkvanskom  karnevalu predstavi novim i interesantnim sadržajem.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *