Uz podršku OSCE Mission to Serbia a u partnerstvu sa Centrom za slobodne izbore i demokratiju-CESID, u periodu od 03.-05.07.2019. g. u Kaštelu Ečka održan je seminar za predstavnike 12 Nacionalnih saveta nacionalnih manjina u Srbiji. Seminar je nosio naziv: “Ka većem uključivanju mladih u rad nacionalnih saveta” sa ciljem da ih podrže u razvoju alata koji bi se koristio u proceni potreba njihovih zajednica da izaberu aktivnosti koje bi doprinele razvoju njihove kulturne autonomije.

Predstavnik Nacionalnog saveta češke nacionalne manjine bila je članica Odbora za obrazovanje, Jasmina Turturea, učiteljica, koja ima višedecenijsko iskustvo u radu sa mladima i aktivna je u poboljšanju njihove veštine komunikacije u javnom društvenom životu, što je i bio fokus seminara.

Aktivnosti na seminaru bile su usmerene na načine utvrđivanja i istraživanja potreba mladih i o tome kako je je moguće ove potrebe adresirati kroz rad nacionalnih saveta. Takođe, potrebno je  podržati aktivnosti motivisanja i razvoja kapaciteta za uključivanje mladih u rad nacionalnih saveta nacionalnih manjina, što podrazumeva:

  • Prikupiti informacije o realnim potrebama mladih u sopstvenoj zajednici;
  • Otvoriti novu, omladinsku perspektivu u sopstvenom radu;
  • Uspostaviti precizne kriterijume opredeljivanja sredstava za omladinske projekte u oblastima u kojima nacionalni saveti imaju ovlašćenja.

Preporuke koje smo poneli sa obuke:

  • Organizovati programe neformalnog obrazovanja za mlade.
  • Obezbediti veću uključenost mladih žena u kreiranje i sprovođenje aktivnosti ili programa.
  •  Uvesti savremene oblike komunikacije putem društvenih mreža i povećati transparentnost rada.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *