Седница Извршног одбора

Дана 16.12.2023. године са почетком у 11 сати заказана је Десета седница Извршног одбора у канцеларији Националног савета чешке националне мањине.

Седница Извршног одбора

Дана 28.10.2023. године, са почетком у 11.00 часова, биће одржана седница Извршног одбора у канцеларији Националног савета чешке националне мањине. 

Дневни ред је следећи: 

1.      Усвајање записника са Осме седнице Извршног одбора;

2.      Припрема Плана рада Националног савета чешке националне мањине за 2024. годину;

3.      Припрема програма за обележавање Микулаша за 2023. годину;

4.      Избор предлога члана за Савет за међунационалне односе општине Бела Црква;

5.      Разно.


Zasedání výkonné rady

Dne 28.10.2023. od 11:00 hodin se v kanceláři Národní rady české národnostní menšiny koná zasedání výkonného výboru.

Program jednání je následující:

  1. Schválení zápisu z 8. zasedání Výkonné rady;
  2. Příprava Plánu práce Národní rady české národnostní menšiny na rok 2024;
  3. Příprava programu oslav Mikuláše na rok 2023;
  4. Výběr návrhu člena do Rady pro mezietnické vztahy obce Bela Crkva;
  5. Různé.

Шеф Мисије ОЕБС-а у Србији на састанку са представницима Националног сaветачешке националне мањине

Мисија ОЕБС-а у Србији активно промовише права националних мањина и својим мандатом пружа подршку интеграцији и заштити мањинских заједница. Како би унапредила процес демократизације, толеранцију, владавину права и поштовање ОЕБС-ових стандарда и циљева, сарађује са националним саветима у Републици Србији.

Шеф Мисије ОЕБС-а у Србији амбасадор Јан Брату, са сарадницама, посетио је Национални савет чешке националне мањине. На састанку, који је одржан у Белој Цркви 18. октобра 2023. године, разговарао је са председником Хоц Јарославом и члановима Извршног одбора.

Представници Националног савета чешке националне мањине истакли су своје активности на очувању идентитета Чеха у Републици Србији. Амбасадор је закључио да су у свим областима – образовање, култура, обавештавање и службена употреба чешког језика и писма, остварени значајни резултати. Истакао је да ће Мисија ОЕБС-а наставити да пружа подршку приликом примене закона из ових области, да прати функционисање демократских институција и процеса, да пружа помоћ приликом обуке органа за спровођење закона итд.

Делегација Мисије ОЕБС-а и представници Националног савета чешке националне мањине обишли су Чешко Село, посетили Етно музеј и католичку цркву која је посвећена Светом Јану Непомуку. Указано је да чешка заједница у Републици Србији негује своју националну и верску традицију, а да Национални савет чешке националне мањине настоји да осигура очување идентитета Чеха у Републици Србији.


Vedoucí mise OBSE v Srbsku na jednání se zastupiteli Národní rady české národnostní menšiny

Mise OBSE v Srbsku aktivně prosazuje práva národnostních menšin a svým mandátem poskytuje podporu integraci a ochraně menšinových komunit. Za účelem zlepšení procesu demokratizace, tolerance, právního státu a respektování standardů a cílů OBSE spolupracuje s národními radami v Republice Srbsko.
Vedoucí mise OBSE v Srbsku velvyslankyně Jan Bratu se svými kolegy navštívila Národní radu české národnostní menšiny. Na jednání, které se konalo v Bela Crkva dne 18. října 2023, hovořil s prezidentem Jaroslavem Hotzem a členy výkonné rady.
Zástupci Národní rady české národnostní menšiny vyzdvihli své aktivity při zachování identity Čechů v Republice Srbsko. Velvyslanec uzavřel, že významných výsledků bylo dosaženo ve všech oblastech – vzdělávání, kultura, informovanost i úřední používání českého jazyka a abecedy. Upozornil, že mise OBSE bude i nadále poskytovat podporu při implementaci zákonů v těchto oblastech, sledovat fungování demokratických institucí a procesů, poskytovat asistenci při školení orgánů činných v trestním řízení atd.
Delegace Mise OBSE a zástupci Národní rady české národnostní menšiny navštívili České Selo, navštívili Etno muzeum a katolický kostel zasvěcený sv. Janu Nepomuckému. Bylo poukázáno na to, že česká komunita v Srbské republice ctí své národní a náboženské tradice a že Národní rada české národnostní menšiny usiluje o zachování identity Čechů v Srbské republice.

“Чешки дечији дан” у Београду

Дана 12. октобра 2023. године деца из општине Бела Црква која у школама изучавају наставни предмет Чешки језик са елементима националне културе присуствовала су манифестацији “Чешки дечији дан” у Београду. Одлазак ученика омогућио је и организовао Национални савет чешке националне мањине РС. Ученици су учествовали у активностима које је за њих припремила Амбасада Чешке Републике, у сарадњи са Филолошким факултетом из Београда и Дечјим културним центром у Београду. Манифестацију је отворио амбасадор Чешке републике у Београду господин Томаш Кухта.
У току манифестације ученици су имали прилику да учествују у ликовним радионицама, разним дечјим занимљивим играма, квизу о знаменитостима Чешке Републике, такмичењу у певању и на крају да одгледају чешки анимирани филм.
На крају Дечјег ческог дана свечано су додељене дипломе и медаље које је конзул Чешке Републике господин Петр Долежал уручио најбољим учесницима. Председник Националног савета чешке националне мањине Јарослав Хоц је изузетно поносан на ученике, њихове наставнике и резултате остварене на Чешком дечјем дану у Београду!


Dne 12. října 2023 se děti z obce Bela Crkva, které se ve školách učí předmět Český jazyk s prvky národní kultury, zúčastnily akce „Český den dětí“ v Bělehradě. Odjezd studentů umožnila a zorganizovala Národní rada české národnostní menšiny RS. Studenti se zapojili do aktivit, které pro ně připravilo Velvyslanectví ČR ve spolupráci s Filologickou fakultou z Bělehradu a Dětským kulturním centrem v Bělehradě. Akci zahájil velvyslanec České republiky v Bělehradě pan Tomáš Kuhta.
Během akce měli studenti možnost zúčastnit se výtvarných dílen, různých zajímavých dětských her, kvízu o památkách České republiky, pěvecké soutěže a nakonec zhlédnout český animovaný film.
Diplomy a medaile nejlepším účastníkům byly na závěr Dětského českého dne slavnostně předány konzulem ČR panem Petrem Doležalem. Předseda Národní rady české národnostní menšiny Jaroslav Hoc je na studenty, jejich učitele a dosažené výsledky na Dni českých dětí v Bělehradě nesmírně hrdý!

Први час чешког језика одржан у Белоцркванској гимназији и економској школи

Извор: БЦ Инфо, информативни портал


У организацији Националног савета чешке националне мањине у Белоцркванској гимназији и економској школи 4. октобра, на дан чешког језика, одржан је први час курса изучавања чешког језика са елементима националне културе. Више у наставку…


První lekce kurzu češtiny s prvky národní kultury pořádaného Národní radou české národnostní menšiny se uskutečnila 4. října na Dni českého jazyka na gymnáziu a hospodářské škole Bělocrkvanská.

Позив за 5. седницу Националног савета чешке националне мањине


VOLÁNÍ

Na základě čl. 16 Statutu Národní rady české národnostní menšiny a čl. 43 Jednacího řádu Národní rady české národnostní menšiny svolávám na sobotu 5. schůzi Národní rady české národnostní menšiny. 14. října 2023 od 11:00 hodin Zasedání se bude konat ve velkém sále zastupitelstva obce Bela Crkva, Miletićeva 2, v Bela Crkva.

Republika Srbsko NÁRODNÍ RADA ČESKÉ NÁRODNOSTNÍ MENŠINY

PREZIDENT

Jaroslav Hoc

“Паприкашијада 2023” у Чешком Селу

Традиционална манифестација „Паприкашијада“ одржана је у суботу, 12. августа, у Чешком Селу. Организатор овог лепог догађаја је “Чешка беседа Чешко Село”, уз подршку Министарства иностраних послова Републике Чешке и Националног савета чешке националне мањине.

Међу многобројним гостима из Србије и Чешке, манифестацију је посетио и Њ.Е. Амбасадор Републике Чешке у Београду Томаш Кухта, који је изразио своје задовољство.

Више детаља о самом догађају погледајте из прилога канала “БЦ Инфо”:


Tradiční akce „Paprikashijada“ se konala v sobotu 12. srpna v Českém Selu. Organizátorem této krásné akce je „Česká beseda České Selo“, za podpory Ministerstva zahraničních věcí ČR a Národní rady české národnostní menšiny.

Mezi početnými hosty ze Srbska a České republiky akci navštívil i H.E. Velvyslanec České republiky v Bělehradě Tomáš Kuhta, který vyjádřil spokojenost.

Více podrobností o samotné akci naleznete v příloze kanálu “BC Info”:

Дан Националног савета чешке националне мањине

Дан Националног савета

чешке националне мањине

Одлуком Националног савета чешке националне мањине за национални празнику Републици Србији утврђен је и 16. мај, као ДАН Националног савета чешке националне мањине. Године 2010. састављена је изборна листа за учешће на првим изборима за Национални савет чешке националне мањине. За Чехе у Републици Србији ово је један од најзначајних датума.

Истовремено, у календару Католичке цркве 16. мај је датум помена Светог Јана Непомука – заштитника Чешке и града Прага. Свети Јан Непомук је један од најважнијих римокатоличких светаца. Веома је поштован код свих хришћана. Његова слика у уметности симбол је сакрамента свете исповести, која на неким местима света прераста у култ од посебног значаја.

Национални савет чешке националне мањине ове године, обележио је празник у Чешком Селу код Беле Цркве.

Свечана академија одржана је у католичкој цркви која је посвећена Светом Јану Непомуку. Својим присуством, празник су увеличали: Милинка Хрћан – помоћница покрајинског секретара за националне мањине – националне заједнице, Петр Долежал – конзул Чешке Републике у Београду, Виолета Симић – председница општине Бела Црква, Милица Родић – представница Мисије ОЕБС-а у Републици Србији, председници чешких удружења, директори школа од посебног значаја за образовање Чеха и други сарадници.

Чешка заједница у Републици Србији негује своју националну и верску традицију. Национални савет чешке националне мањине настоји да осигура очување идентитета Чеха у Републици Србији. На основу овлашћења из Закона о националним саветима националних мањина предузима све неопходне мере у областима: образовања, културе, обавештавања и службене употребе чешког језика и писма.


Den Národní rady

české národnostní menšiny

Rozhodnutím Národní rady české národnostní menšiny o státním svátku v Republice Srbsko byl 16. květen ustanoven DNEM Národní rady české národnostní menšiny. V roce 2010 byl sestaven volební seznam pro účast v prvních volbách do Národní rady české národnostní menšiny. Pro Čechy v Srbské republice jde o jedno z nejvýznamnějších dat.

Zároveň je v kalendáři katolické církve 16. květen dnem památky svatého Jana Nepomuckého – patrona České republiky a města Prahy. Svatý Jan Nepomucký je jedním z nejvýznamnějších římskokatolických světců. Je velmi respektován všemi křesťany. Jeho obraz v umění je symbolem svátosti svaté zpovědi, která v některých částech světa přerostla v kult zvláštního významu.

Národní rada české národnostní menšiny letos slavila svátek v Českém Selu u Belé Crkve.

Slavnostní akademie se konala v katolickém kostele zasvěceném sv. Janu Nepomuckému. Svátek svou přítomností umocnili: Milinka Hrćan – asistentka zemského tajemníka pro národnostní menšiny – národnostní společenství, Petr Doležal – konzul České republiky v Bělehradě, Violeta Simić – předsedkyně obce Bela Crkva, Milica Rodić – představitelka OBSE Mise v Srbské republice, předsedové českých spolků, ředitelé škol zvláštního významu pro vzdělávání Čechů a další spolupracovníci.

Česká komunita v Srbské republice si váží svých národních a náboženských tradic. Národní rada české národnostní menšiny usiluje o zachování české identity v Republice Srbsko. Na základě pověření ze zákona o národnostních radách národnostních menšin přijímá veškerá nezbytná opatření v oblastech: vzdělávání, kultury, informovanosti a úředního užívání českého jazyka a abecedy.

Дан образовања Чеха

Дан образовања Чеха

На основу надлежности из Закона о националним саветима националних мањина Национални савет чешке националне мањине утврдио је националне празнике чешке националне мањине у Републици Србији, а како би допринели очувању свог идентитета.

Одлуком Националног савета чешке националне мањине за национални празнику Републици Србији утврђен је и 28. март као Дан образовања Чеха. Давне 1592. године28. марта рођен је Јан Амос Коменски, познати чешки педагог, лингвиста, природњак, филoзоф и политичар.

Јан Амос Коменски (1592-1670) је био један од најпознатијих и најутицајнијих педагога у Европи и реформатор школства. Његове педагошке, дидактичке и методичке идеје биле су познате и прихваћене скоро у целој Европи у тадашње време. Уредио је школске системе у многим европским земљама, тј. организовао их је и реформисао према својим педагошким замислима.

Коменски је веома велики значај придавао васпитању и сматрао је да васпитање треба да траје целог живота. Најважнија је основна школа, или како је он назива – школа матерњег језика. Она треба да је општеобразовна, свако треба да је заврши, без обзира чиме ће се бавити и да ли ће наставити школовање или не.

Сматрао је да се у раду школе, у настави и васпитању, треба придржавати природних закона. У учењу треба ићи од лакшег ка тежем, од једноставнијег ка сложенијем, треба водити рачуна о узрасним могућностима ученика, све што учи – ученик мора и да види и да упозна.

Коменски је још у 17. веку утврдио како треба да изгледа настава у школи. Неки од тих принципа важе и данас. На пример: наставу треба организовати по школским годинама, данима, цасовима, разредима и предметима. То је тзв. разредно-предметно-часовни систем. Он се у школству одржао више од 350 година.

Национални савет чешке националне мањине сваке године обележава свој празник свечаном академијом, у сарадњи са основним школама, за које је утврдио да су од посебног значаја за образовање чешке националне мањине у Републици Србији.


Den českého školství

Na základě kompetencí ze zákona o národnostních radách národnostních menšin určila Národní rada české národnostní menšiny státní svátky české národnostní menšiny v Republice Srbsko, aby přispěla k zachování její identity.

Rozhodnutím Národní rady české národnostní menšiny o státním svátku v Republice Srbsko byl 28. březen ustanoven Dnem českého školství. Již v roce 1592, 28. března, se narodil Jan Amos Komenský, slavný český pedagog, jazykovědec, přírodovědec, filozof a politik.

Jan Amos Komenský (1592-1670) byl jedním z nejslavnějších a nejvlivnějších pedagogů v Evropě a školským reformátorem. Jeho pedagogické, didaktické a metodické myšlenky byly známy a přijímány téměř v celé tehdejší Evropě. Redigoval školské systémy v mnoha evropských zemích, tzn. organizoval a reformoval je podle svých pedagogických představ.

Komenský přikládal vzdělání velký význam a věřil, že vzdělání má trvat celý život. Nejdůležitější je základní škola, nebo jak tomu říká mateřská škola. Mělo by to být všeobecné vzdělání, měl by si ho absolvovat každý, bez ohledu na to, co bude dělat a jestli se bude dál vzdělávat nebo ne.

Věřil, že v práci školy, při vyučování a výchově je třeba dodržovat přírodní zákony. Při učení by se mělo jít od jednoduššího ke složitějšímu, od jednoduššího ke složitějšímu, měl by se brát ohled na věkové možnosti žáka, na vše, co se učí – žák musí vidět i poznat.

Komenský ještě v 17. století určil, jak má vypadat školní vyučování. Některé z těchto zásad platí dodnes. Například: výuka by měla být organizována podle školních roků, dnů, tříd, tříd a předmětů. Jedná se o tzv systém třída-předmět-hodina. Ve školství se pohybuje více než 350 let.

Národní rada české národnostní menšiny slaví svůj svátek každoročně slavnostní akademií ve spolupráci se základními školami, které určila jako zvláště důležité pro vzdělávání české národnostní menšiny v Republice Srbsko.