Nacionalni savet češke nacionalne manjine na poziv Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, učestvovao je na tematskom dijalogu 15. marta 2021. godine.…

Češka  udruženja  sa  područja  Banata svake godine organizuju Maskenbal ili kako ga Česi zovu Masopust. Istorijski gledano počeci maskenbalskih običaja datiraju još iz paganskih vremena…