Учешће на Чешком дечјем дану у Београду

Национални савет чешке националне мањине, у сарадњи са основним школама из Крушчице, Беле Цркве, Гаја и Делиблата и Белоцркванском гимназијом и економском школом, организовао је одлазак ученика на Чешки дечји дан у Београду.

Ученици који изучавају чешки језик са елементима националне културе су у петак 10. маја 2024. године посетили и Амбасаду Чешке Републике у Београду.

У Дечјем културном центру су учествовали у такмичењима, играма, разним креативним радионицама, квизу знања о Чешкој Републици, а гледали су и чешки дечји анимирани филм. За најбоље резултате ученицима су додељене медаље, дипломе и награде. Деца су уживала, лепо се забавила и у повратку се почастила одласком у McDonald’s.

Радио телевизија Војводине испратила је овај догађај, а биће емитован у оквиру емисије „České perličky“.

Účast na Českém dni dětí v bělehradu

Národní rada české národnostní menšiny ve spolupráci se základními školami Kruščica, Bela Crkva, Gai a Deliblat a Bělocrkvanské gymnázié a ekonomické školy zorganizovala zájezd žáku na Český den dětí do Bělehradu.

V pátek 10. května 2024 navštívili Velvyslanectví České republiky v Bělehradě žaci studující český jazyk s prvky národní kultury.

V Dětském kulturním centru se zapojili do soutěží, her, různých tvořivých dílen, vědomostního kvízu o České republice, zhlédli český dětský animovaný film. Za nejlepší výsledky byli žáci oceněni medailemi, diplomy a věcnými cenami. Děti se skvěle bavily a na zpáteční cestě si dopřály McDonald’s.

Tuto událost zastřešila Rozhlasová televize Vojvodina a bude vysílána v rámci pořadu “České perličky”.

V седница Одбора за обавештавање

Дана 12.05.2024. године са почетком у 14 сати заказана је пета седница Одбора за обавештавање која ће се одржати у просторијама Националног савета чешке националне мањине, Милетићева бр. 2, Бела Црква.

Отварање изложбе “Кафка: човек свог и нашег времена”

На позив Амбасаде Републике Чешке у Београду, представници Националног савета чешке националне мањине присуствовали су у понедељак 29. априла 2024. године свечаном отварању изложбе “Кафка: човек свог и нашег времена”.

Изложбу, која је постављена у атрију Народне библиотеке Србије, отворили су амбасадор Чешке Републике у Србији Томаш Кухта и управник Народне библиотеке Србије Владимир Пиштало.

Биографска изложба писца Радека Малија и илустраторке Ренате Фучикове показује илустроване сцене из Кафкиног живота, укључујући мање познате чињенице о самом аутору и његовој непосредној околини. Изложба се може погледати до 21. маја 2024. године, а део је фестивала “К. Кафка, сада” (https://www.facebook.com/events/947638620343153

Vernisáž výstavy “Kafka: člověk své a naší doby”

Na pozvání Velvyslanectví ČR v Bělehradě se zástupci Národní rady české národnostní menšiny zúčastnili v pondělí 29. dubna 2024 slavnostního zahájení výstavy „Kafka: Člověk své a naší doby“.

Výstavu, která byla instalována v atriu Národní knihovny Srbska, zahájili velvyslanec České republiky v Srbsku Tomaš Kuhta a manažer Národní knihovny Srbska Vladimir Pistalo.

Životopisná výstava spisovatele Radka Mali a ilustrátorky Renaty Fučikové ukazuje ilustrované výjevy z Kafkova života včetně méně známých faktů o autorovi samotném a jeho nejbližším okolí. Výstavu je možné zhlédnout do 21. května 2024 a je součástí festivalu „K. Kafka, nyní“ (https://www.facebook.com/events/947638620343153

Пролећни концерт

Национални савет чешке националне мањине организовао је у суботу 27. априла 2024. године Пролећни конецрт. У Римокатоличкој цркви Св. Ане у Белој Цркви, концерт је привукао пажњу великог броја љубитеља музичке уметности.

Програм су припремили и извели ученици и професори Музичке школе „Јосиф Маринковић“ из Вршца и Градски хор „Bella musica“ из Беле Цркве. Посетиоци су имали прилику да уживају у познатим композицијама.

Национални савет чешке националне мањине активно ради на очувању идентитета чешке националне заједнице, негујући културу и поштујући традицију.

Jarní koncert

Národní rada české národnostní menšiny uspořádala v sobotu 27. dubna 2024 Jarní koncert. V římskokatolickém kostele sv. Anny v Bela Crkva, koncert přilákal pozornost velkého množství milovníků hudby.

Program připravili a provedli studenti a profesoři ZUŠ „Josifa Marinkoviće“ z Vršace a Městský pěvecký sbor „Bella musica“ z Bela Crkva. Návštěvníci měli možnost vychutnat si slavné skladby.

Národní rada české národnostní menšiny aktivně pracuje na zachování identity českého národnostního společenství, kultuře a respektování tradic.

Представљање чешке националне заједнице

Продукцијски тим који се медијски бави традицијом и културом националних мањина у Републици Србији ради на снимању серијала, који се под називом „Лепота различитости“ емитује на другом програму Радио телевизије Србије (РТС).

Телевизијске репортаже о националним мањинама на атрактиван медијски начин представљају културу и традицију националних заједница из угла: образовања, обавештавања, културе, историје, традиције, обичаја и гастрономије.

Национални савет чешке националне мањине РС узео је учешће у наведеном, као институција која представља националну мањину у одређеним областима, а у циљу очувања идентитета чешке националне мањине у Републици Србији.

Реализацију наведеног организовали су представници Националног савета чешке националне мањине, у четвртак 25. априла 2024. године, у: канцеларији – седишту и библиотеци у Белој Цркви, основној школи у Крушчици, Етно музеју и етно ресторану у Чешком Селу.

REPREZENTACE ČESKÉHO NÁRODNÍHO SPOLEČENSTVÍ

Produkční tým, který se zabývá mediální tradicí a kulturou národnostních menšin v Republice Srbsko, pracuje na záznamu seriálu, který je vysílán pod názvem „Krása rozmanitosti“ na druhém programu Rozhlasu televize Srbska ( RTS).

Televizní reportáže o národnostních menšinách atraktivní mediální formou přibližují kulturu a tradice národnostních společenství z pohledu vzdělávání, informací, kultury, historie, tradice, zvyků a gastronomie.

Na uvedeném se podílela Národní rada české národnostní menšiny RS jako instituce zastupující národnostní menšinu v určitých oblastech s cílem zachovat identitu české národnostní menšiny v Republice Srbsko.

Realizaci výše uvedeného zorganizovali zástupci Národní rady české národnostní menšiny ve čtvrtek 25. dubna 2024 v: kancelář – ředitelství a knihovna v Bela Crkva, základní škola v Kruščici, etno muzeum a etno restaurace v České Selo.

На Дану школе у Делиблату

По позиву Основне школе „Паја Маргановић“ Делиблато (општина Ковин) представици Националног савета чешке националне мањине присуствовали су обележавању Дана школе, у петак 19. априла 2024. године.
Наведена установа је важна за образовање чешке националне мањине, у истој ученици изучавају изборни наставни предмет чешки језик са елементима националне културе. Ученици су са својом наставницом Александром Резач припремили део програма и извели на чешком језику.
Национални савет чешке националне мањине као институција која представља националну мањину у одређеним областима, активно ради на очувања идентитета чешке националне мањине у Републици Србији.


Ve školní den v Deliblatu

Na pozvání Základní školy “Paja Marganović” Deliblato (obec Kovin) se zástupci Národní rady české národnostní menšiny zúčastnili v pátek 19. dubna 2024 oslav Dne školy.

Pro vzdělávání české národnostní menšiny je významná výše zmíněná instituce, ve které studenti studují volitelný předmět český jazyk s prvky národní kultury. Studenti spolu s paní učitelkou Aleksandrou Rezač připravili část programu a provedli ji v českém jazyce.

Národnostní rada české národnostní menšiny jako instituce zastupující národnostní menšinu v určitých oblastech aktivně pracuje na zachování identity české národnostní menšiny v Republice Srbsko.

Седница Извршног одбора

Дана 11.04.2024. године са почетком у 12.00 сати заказана је Четрнаеста седница Извршног одбора у канцеларији Националног савета чешке националне мањине.

Дан образовања Чеха

Национални савет чешке националне мањине утврдио је националне празнике чешке националне мањине, да би очувао идентитет Чеха у Републици Србији.
Дан образовања Чеха обележава се 28. марта. Тог дана је 1592. године рођен Јан Амос Коменски, највећи чешки педагог, лингвиста, природњак, филoзоф и политичар. Његове педагошке идеје биле су познате у целој Европи. У многим европским земљама је уредио школске системе. Организовао је школе према својим педагошким идејама.

Коменски је велики значај придавао васпитању. Сматрао је да васпитање треба да траје целог живота. Важна је основна школа коју је он назвао – школа матерњег језика. Опште образовање свако треба да заврши, без обзира чиме ће се бавити.
Сматрао је да се у настави и васпитању треба придржавати природних закона. У учењу треба ићи од лакшег ка тежем, од простог ка сложеном. Тврдио је да треба пратити могућности ученика. Све што учи – ученик мора да види и упозна.
Коменски је у 17. веку утврдио како треба да изгледа настава у школи. У школству се одржао више од 350 година. Настава је и данас организована по школским годинама, данима, часовима, разредима и предметима.
Национални савет чешке националне мањине обележава Дан образовања Чеха, у сарадњи са школама које су од посебног значаја за образовање у Републици Србији и у којима се учи Чешки језик са елеметима националне културе. Ове године пригодан програм су припремили ученици ОШ „Сава Мунћан“ из Крушчице, са својим наставницима.


Den českého školství

Národní rada české národnostní menšiny stanovila státní svátky české národnostní menšiny v zájmu zachování identity Čechů v Republice Srbsko.
Den českého školství se slaví 28. března. Toho dne v roce 1592 se narodil Jan Amos Komenský, největší český pedagog, lingvista, přírodovědec, filozof a politik. Jeho pedagogické myšlenky byly známé po celé Evropě. Organizoval školní systémy v mnoha evropských zemích. Organizoval školy podle svých pedagogických představ.

Komenský přikládal velký význam vzdělání. Věřil, že vzdělání by mělo trvat celý život. Důležitou základní školou je to, co nazval – škola mateřského jazyka. Všichni by měli absolvovat všeobecné vzdělání bez ohledu na to, co budou dělat.
Věřil, že při výuce a výchově je třeba dodržovat přírodní zákony. Učení by mělo jít od snadného k obtížnému, od jednoduchého ke složitému. Tvrdil, že by se měly sledovat schopnosti studentů. Vše, co se naučí – student musí vidět a znát.
Komenský v 17. století určil, jak má vypadat školní vyučování. Ve vzdělávání se koná již více než 350 let. I dnes je výuka organizována podle školních roků, dnů, tříd, tříd a předmětů.
Národní rada české národnostní menšiny slaví Den českého školství ve spolupráci se školami, které mají mimořádný význam pro vzdělávání v Republice Srbsko a kde se vyučuje český jazyk s prvky národní kultury. Patřičný program letos připravili žáci základní školy „Sava Munćan“ z Kruščice spolu se svými učiteli.

Дан чешке књижевности

Дан чешке књижевности је празник чешке националне мањине у Републици Србији, који је утврдио Национални савет чешке националне мањине 2012. године. Представља датум рођења познате чешке књижевнице Божене Њемцове. Рођена је давне 1820. године и поживела је само 42. године. Била је чешки писац и сматра се оснивачем савремене чешке прозе.
Позната је и као етнограф. Проучавала је фолклорно стваралаштво чешких и словачких села. На чешки језик је преводила бајке и народне приче других словенских народа. Њено најпознатије дело је приповетка Бака, из 1855. године, које представља почетак модерне чешке књижевности. Многи књижевни радови Божене Њемцове су објављени.
Национални савет чешке националне мањине је поводом поменутог празника ученицима који уче чешки језик са елементима националне културе припремио пригодне поклоне – наставна средства и школски прибор. Организована је посета школама у Белој Цркви, Крушчици, Гају и Делиблату.

Дана 6. марта 2024. године Национални савет чешке националне мањине имао је у Белој Цркви књижевни дан.
У Белоцркванској гимназији и економској школи организован је књижевни сусрет ученика и наставника са песникињом Јадранком Ћулум из Вршца. Промовисана је њена збирка песама „Нешто нас веже“, на српском и чешком језику. Ученици школе су активно учествовали у програму.
У вечерњим сатима у Народној библиотеци је организовано књижевно вече. За све пријатеље добре песме, Јадранка Ћулум је приредила дивно вече поезије. Реализацију програма су употпунили ученици Белоцркванске гимназије и економске школе, наставници чешког језика и музички уметници Беле Цркве.


DEN ČESKÉ LITERATURY

Den české literatury je svátkem české národnostní menšiny v Republice Srbsko, který byl zřízen Národní radou české národnostní menšiny v roce 2012. Představuje datum narození slavné české spisovatelky Boženy Němcové. Narodila se v roce 1820 a dožila se pouhých 42 let. Byla českou spisovatelkou a je považována za zakladatelku moderní české prózy.
Je známá také jako etnografka. Vystudovala lidové umění českých a slovenských vesnic. Překládala pohádky a lidové pověsti jiných slovanských národů do českého jazyka. Jejím nejznámějším dílem je povídka Baka z roku 1855, která představuje počátek moderní české literatury. Vyšlo mnoho literárních děl Boženy Němcové.
U příležitosti zmíněného svátku připravila Národní rada české národnostní menšiny vhodné dárky pro žáci, kteří se učí český jazyk s prvky národní kultury – učební pomůcky a školní potřeby. Byla organizována návštěva školami v Bele Crkví, Kruščice, Gaje a Deliblatě.

Dne 6. března 2024 uspořádala Národní rada české národnostní menšiny v Bílém Kostele literární den.
V Bělocrkvanské gymnázié a ekonomické školy bylo uspořádáno literární setkání žáci a pedagogů s básnířkou Jadrankou Ćulum z Vršce. Propagována byla její sbírka básní „Nešto nas veže“ v srbštině a češtině. Žáci školy se aktivně zapojili do programu.
Večer byl uspořádán literární večer v Národní knihovně. Pro všechny přátele dobré poezie připravila Jadranka Ćulum nádherný večer poezie. Realizaci programu dokončili žáci Bělocrkvanské gymnázié a ekonomické školy, učitelé českého jazyka a hudební umělci Bele Crkví.