Шеф Мисије ОЕБС-а у Србији на састанку са представницима Националног сaветачешке националне мањине

Мисија ОЕБС-а у Србији активно промовише права националних мањина и својим мандатом пружа подршку интеграцији и заштити мањинских заједница. Како би унапредила процес демократизације, толеранцију, владавину права и поштовање ОЕБС-ових стандарда и циљева, сарађује са националним саветима у Републици Србији.

Шеф Мисије ОЕБС-а у Србији амбасадор Јан Брату, са сарадницама, посетио је Национални савет чешке националне мањине. На састанку, који је одржан у Белој Цркви 18. октобра 2023. године, разговарао је са председником Хоц Јарославом и члановима Извршног одбора.

Представници Националног савета чешке националне мањине истакли су своје активности на очувању идентитета Чеха у Републици Србији. Амбасадор је закључио да су у свим областима – образовање, култура, обавештавање и службена употреба чешког језика и писма, остварени значајни резултати. Истакао је да ће Мисија ОЕБС-а наставити да пружа подршку приликом примене закона из ових области, да прати функционисање демократских институција и процеса, да пружа помоћ приликом обуке органа за спровођење закона итд.

Делегација Мисије ОЕБС-а и представници Националног савета чешке националне мањине обишли су Чешко Село, посетили Етно музеј и католичку цркву која је посвећена Светом Јану Непомуку. Указано је да чешка заједница у Републици Србији негује своју националну и верску традицију, а да Национални савет чешке националне мањине настоји да осигура очување идентитета Чеха у Републици Србији.


Vedoucí mise OBSE v Srbsku na jednání se zastupiteli Národní rady české národnostní menšiny

Mise OBSE v Srbsku aktivně prosazuje práva národnostních menšin a svým mandátem poskytuje podporu integraci a ochraně menšinových komunit. Za účelem zlepšení procesu demokratizace, tolerance, právního státu a respektování standardů a cílů OBSE spolupracuje s národními radami v Republice Srbsko.
Vedoucí mise OBSE v Srbsku velvyslankyně Jan Bratu se svými kolegy navštívila Národní radu české národnostní menšiny. Na jednání, které se konalo v Bela Crkva dne 18. října 2023, hovořil s prezidentem Jaroslavem Hotzem a členy výkonné rady.
Zástupci Národní rady české národnostní menšiny vyzdvihli své aktivity při zachování identity Čechů v Republice Srbsko. Velvyslanec uzavřel, že významných výsledků bylo dosaženo ve všech oblastech – vzdělávání, kultura, informovanost i úřední používání českého jazyka a abecedy. Upozornil, že mise OBSE bude i nadále poskytovat podporu při implementaci zákonů v těchto oblastech, sledovat fungování demokratických institucí a procesů, poskytovat asistenci při školení orgánů činných v trestním řízení atd.
Delegace Mise OBSE a zástupci Národní rady české národnostní menšiny navštívili České Selo, navštívili Etno muzeum a katolický kostel zasvěcený sv. Janu Nepomuckému. Bylo poukázáno na to, že česká komunita v Srbské republice ctí své národní a náboženské tradice a že Národní rada české národnostní menšiny usiluje o zachování identity Čechů v Srbské republice.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.