Председник Вучић послао поклон Националном савету чешке националне мањине

Председник Републике Србије Александар Вучић послао је Националном савету чешке националне мањине поклон поводом предстојећих празника. Поклон је председнику Јарославу Хоцу, уручио председник Скупштине општине Бела Црква и ОО СНС Бела Црква Марјан Алексић. Он је изразио захвалност председнику Александру Вучићу, на лепом гесту једној од важних организација у општини Бела Црква, следећим речима: „Председник Србије Александра Вучић наставио је и ове године веома лепу традицију даривања уочи божићних и новогодишњих празника и још једном својим делима показао да мисли на институције и у мањим срединама, каква је Бела Црква“.
Председник Националног савета чешке националне мањине Јарослав Хоц нагласио је да подршка председника Александра Вучића пуно значи чешкој заједници у Републици Србији: „Истичем да је за чешку заједницу у општини Бела Црква и у Србији важно што је председник Вучић испунио своја обећања дата приликом отварања Чешког дома у Београду. Изузетан значај имају реконструкција пута за Чешко Село, нови кров на школском објекту у Крушчици и асфалт у овом месту. Реализација наведеног пројекта у чешком Селу доприноси развоју туризма у општини Бела Црква. Школа у Крушчици пружа квалитетно образовање припадницима чешке заједнице. Сви ученици школе изучавају изборни наставни предмет Чешки језик са елементима националне културе.“


Prezident Republiky Srbsko Aleksandar Vučić zaslal Národní radě české národnostní menšiny dárek u příležitosti nadcházejících svátků. Dar prezidentovi Jaroslavu Hotzovi předal předseda Zastupitelstva obce Bela Crkva a SNS Bela Crkva Marjan Aleksić. Prezidentovi Aleksandra Vučićovi za milé gesto vůči jedné z významných organizací v obci Bela Crkva vyjádřil poděkování těmito slovy: „Prezidentka Srbska Aleksandra Vučić letos pokračovala ve velmi pěkné tradici předávání dárků na předvečer vánočních a novoročních svátků a opět svými činy ukázal, že to myslí na instituce a v menších obcích, jako je Bela Crkva“.
Předseda Národní rady české národnostní menšiny Jaroslav Hotz zdůraznil, že podpora prezidenta Aleksandara Vučiće pro českou komunitu v Srbské republice hodně znamená: „Zdůrazňuji, že je pro českou komunitu v obci Bela důležitá. Crkva a v Srbsku, že prezident Vučić splnil své sliby, které dal při otevření Českého domu v Bělehradě. Mimořádný význam má rekonstrukce silnice na Češko Selo, nová střecha na budově školy v Kruščici a asfalt v tomto místě. Realizace zmíněného projektu v Českém Selu přispívá k rozvoji cestovního ruchu v obci Bela Crkva. Škola v Kruščici poskytuje kvalitní vzdělání členům české komunity. Všichni studenti školy studují volitelný předmět Český jazyk s prvky národní kultury.“

Bookmark the permalink.

Comments are closed.