Потписани уговори са председницима националних савета националних мањина

Председницима националних савета националних мањина са територије АП Војводине, дана 27. фебруара 2024. године, свечано су уручени уговори вредности од 70 милиона динара, за суфинансирање сталних трошкова и редовне делатности у 2024. години. Уговоре су уручивали потпредседник Покрајинске владе, покрајински секретар Жолт Сакалаш и заменица покрајинског секретара Слађана Бурсаћ.
Укупан износ који је ове године издвојен као подршка националним саветима националних мањина већи је него претходне године за скоро десет милиона динара, што потврђују постојаност, тенденцију и опредељење Покрајинске владе да се убудуће више улаже у рад и развој националних савета.
Приликом уручивања уговора, истакнуто је да је у послу унапређивања положаја припадника националних мањина изузетно важна улога националних савета националних мањина. Потписивању и уручењу уговора у Новом Саду присусутвовао је председник Националног савета чешке националне мањине Јарослав Хоц.
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице је значајан партнер националним саветима, у свим областима деловања за очувања идентитета националних мањина – образовање, култура, обавештавање и службена употреба језика и писма.


PODEPSANÉ DOHODY S PREZIDENTY NÁRODNÍ RADY NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN

Dne 27. února 2024 byly předsedům národnostních rad národnostních menšin z území AP Vojvodiny slavnostně předány smlouvy v hodnotě 70 milionů dinárů na spolufinancování stálých výdajů a běžné činnosti v roce 2024. Smlouvy předali místopředseda zemské vlády, zemský tajemník Žolt Sakalaš a náměstek zemského tajemníka Slađana Bursać.
Celková částka přidělená v letošním roce na podporu národnostních rad národnostních menšin je téměř o deset milionů dinárů vyšší než v předchozím roce, což potvrzuje vytrvalost, tendenci a odhodlání zemské vlády více investovat do práce a rozvoje národnostních rad v ČR. budoucnost.
Při předávání smlouvy bylo poukázáno na to, že role národnostních rad národnostních menšin je při práci na zlepšování postavení příslušníků národnostních menšin mimořádně důležitá. Podpisu a předání smlouvy v Novém Sadu se zúčastnil předseda Národní rady české národnostní menšiny Jaroslav Hoc.
Zemský sekretariát pro školství, předpisy, správu a národnostní menšiny – národnostní společenství je významným partnerem národnostních rad ve všech oblastech činnosti pro zachování identity národnostních menšin – vzdělávání, kultura, informovanost a úřední používání jazyka a písma.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.