Обукa за унапређивање компетенција представника националних савета националних мањинау области образовних политика

Удружење е-Регија је 8. и 9. децембра 2023. године организовало, у Конгресном центру Андревље на Фрушкој Гори, обуку за припаднике националних савета националних мањина из области образовања.
Представници Националног савета чешке националне мањине на поменутој обуци били су Јарослав Хоц, председник и Валентина Симиџија-Хоц, председница Одбора за образовање. Обуку је водила државна секретарка у Министарству просвете РС Анамарија Вичек.
Реализоване су значајне теме из области права на образовање националних мањина у РС:
• законска регулатива – закони из области просвете;
• надлежности националних савета националних мањина у области образовања;
• изазови у образовању мањина;
• Одобравање одељења;
• надлежности Завода за Унапређивање образовања и васпитања у области мањинског образовања – пограми наставе и учења на језицима националних мањина;
• надлежности Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања у области мањинског образовања – завршни испит на крају основног образовања и васпитања, матура;
• уџбеници на језицима националних мањина (процедура одобравања уџбеника, преведени и ауторски уџбеници – из перспективе националних мањина;
• примери добре праксе – начини мотивације и подршке ученика, родитеља и наставника са циљем повећања квалитета образовања на језику националне мањине.


Sdružení e-Region uspořádalo ve dnech 8. a 9. prosince 2023 školení pro členy národnostních rad národnostních menšin v oblasti vzdělávání v Kongresovém centru Andrevlje na Fruška Gora.
Zástupci Národní rady české národnostní menšiny na zmíněném školení byli prezident Jaroslav Hotz a předsedkyně pedagogické rady Valentina Simidžija-Hotz. Školení vedla Anamarija Viček, státní tajemnice na ministerstvu školství RS.
Byla realizována významná témata z oblasti práva na vzdělání národnostních menšin v RS:

  • právní předpisy – zákony v oblasti vzdělávání;
  • kompetence národnostních rad národnostních menšin v oblasti vzdělávání;
  • problémy v menšinovém vzdělávání;
  • schválení oddělením;
  • kompetence Institutu pro zkvalitnění výchovy a vzdělávání v oblasti menšinového vzdělávání – výukové a učební programy v jazycích národnostních menšin;
  • kompetence Institutu pro hodnocení kvality vzdělávání a výchovy v oblasti menšinového vzdělávání – závěrečná zkouška na konci základního vzdělávání a výchovy, imatrikulace;
  • učebnice v jazycích národnostních menšin (postup schvalování učebnic, přeložených a autorských učebnic – z pohledu národnostních menšin;
  • příklady dobré praxe – způsoby motivace a podpory žáků, rodičů a učitelů s cílem zvýšit kvalitu vzdělávání v jazyce národnostní menšiny.
Bookmark the permalink.

Comments are closed.