Микулаш обрадовао ученике који уче чешки језик

Традиционални чешки празник Микулаш, према грегоријанском календару, обележава се као Свети Никола сваке године 6. децембра. На тај дан се у породици негују лепи стари обичаји.
Према народном веровању, Микулаш обилази децу и доноси им поклоне. Доброј деци доноси слатке поклоне, а несташној кромпир, лук и орахе. Када ланцима лупа у врата, деца треба да клекну и помоле се. Ако се Микулаш не појави лично, у тајности оставља поклоне поред чистих чизама. Зато деца треба, вече пре Микулаша, да очисте своје чизме. Укућани тада облаче црвену гардеробу, која означава радост и весеље.
У питању је почетак даровања поводом предстојећег хришћанског празника Божића. Дану Микулаша највише се радују деца и труде се да заслуже слатке поклоне.
Национални савет чешке националне мањине организовао је свечаност поводом Микулаша, за ученике основних школа који изучавају изборни наставни предмет Чешки језик са елементима националне културе. Слатким пакетићима обрадовали су се ученици основних школа у Белој Цркви, Делиблату, Гају и Крушчици. Пригодан програм – мјузикл „Микулаш“ припремили су и извели ученици Основне школе „Сава Мунћан“ из Крушчице. Координаторке су биле наставница чешког језика Каролина Нинку и председница Одбора за образовање Националног савета чешке националне мањине Валентина Симиџија-Хоц.
Слатке пакетиће Национални савет чешке националне мањине обезбедио је и за децу која су активна у секцијама чешких удружења и која у организацији удружења уче чешки језик.


Tradiční český svátek Mikuláš se podle gregoriánského kalendáře slaví jako svatý Mikuláš každý rok 6. prosince. V ten den se v rodině ctí krásné staré zvyky.
Podle lidové představy Mikuláš navštěvuje děti a nosí jim dárky. Hodným dětem nosí sladké dárky, zlobivým dětem brambory, cibuli a ořechy. Když bouchne na dveře řetězy, měly by si děti kleknout a modlit se. Pokud se Mikuláš nedostaví osobně, nechává tajně dárky vedle čistých bot. Děti by si proto měly večer před Ježíškem čistit holínky. Domácnost pak nosí červený šatník, který značí radost a štěstí.
Je to začátek obdarovávání u příležitosti nadcházejících křesťanských svátků Vánoc. Děti se nejvíce těší na Mikuláše a snaží se vysloužit sladké dárky.
Národní rada české národnostní menšiny uspořádala u příležitosti Mikuláše slavnost pro žáky základních škol studujících volitelný předmět český jazyk s prvky národní kultury. Sladké balíčky potěšily žáky základních škol Bela Crkva, Deliblat, Gaj a Kruščica. Vhodný program – muzikál “Mikulas” připravili a zahráli žáci Základní školy “Sava Munćan” z Kruščice. Koordinátory byly učitelka českého jazyka Karolina Ninku a předsedkyně Pedagogické rady Národní rady české národnostní menšiny Valentina Simidžija-Hoch.
Národní rada české národnostní menšiny také zajistila sladké balíčky pro děti, které působí v oddílech českých spolků a učí se český jazyk v organizaci spolku.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.