Дан Националног савета чешке националне мањине

Дан Националног савета чешке националне мањине обележава се као национални празник Чеха у Републици Србији. Године 2010. године састављена је изборна листа за учешће на првим изборима за Национални савет чешке националне мањине. За Чехе у Републици Србији ово је један од најзначајних датума. Истовремено, у црквеном календару то је датум помена Светог Јана Непомука – заштитника Чешке и града Прага.
Национални савет чешке националне мањине обележио је ове године национални празник у Белој Цркви. Свечана академија је одржана у Народном музеју. Својим присуством, празник су увеличали: амбасадор Чешке Републике у Београду – Његова екселенција Томаш Кухта, конзул Чешке Републике у Београду – господин Петр Долежал, заменик председника општине Бела Црква – господин Дарко Станојев, представница Мисије ОЕБС-а у Републици Србији – госпођа Милица Родић, председници чешких удружења, директори школа од посебног значаја за образовање Чеха, учитељица из Чешке Републике и други сарадници.
Програм су припремили Градски хор „Bella musica“ из Беле Цркве, ученици и професори Музичке школе „Јосиф Маринковић“ из Вршца и ученици Белоцркванске гимназије и економске школе који уче чешки језик са елементима националне културе, са својим наставницима.
Чешка заједница у Републици Србији негује своју националну традицију. Национални савет чешке националне мањине настоји да осигура очување идентитета Чеха у Републици Србији. На основу овлашћења из Закона о националним саветима националних мањина спроводи све неопходне активности у областима: образовања, културе, обавештавања и службене употребе чешког језика и писма.

Den Národní rady české národnostní menšiny

Den Národní rady české národnostní menšiny se slaví jako státní svátek Čechů v Republice Srbsko. V roce 2010 byl sestaven volební seznam pro účast v prvních volbách do Národní rady české národnostní menšiny. Pro Čechy v Srbské republice jde o jedno z nejvýznamnějších dat. Zároveň je v církevním kalendáři datem památky svatého Jana Nepomuckého – patrona České republiky a města Prahy.
Národní rada české národnostní menšiny letos slavila svátek v Bělé Crkvě.Slavnostní akademie se konala v Národním muzeu. Svátek svou přítomností umocnili: elvyslanec České republiky v Bělehradě – Jeho Excelence Tomáš Kuchta, konzul České republiky v Bělehradě – pan Petr Doležal, místopředseda obce Bela Crkva – pan Darko Stanojev, představitelka mise OBSE v Republice Srbsko – paní Milica Rodić, předsedové českých spolků, ředitelé škol zvláštního významu pro české školství, učitelé z České republiky a další spolupracovníci.
Program připravil Městský pěvecký sbor „Bella musica“ z Bele Crkvy, žáci a profesoři Hudební školy „Josif Marinković“ z Vršace a žáci Bělocrkvanské gymnázié a ekonomické školy, kteří se učí český jazyk s prvky národní kultury, se svými učiteli.
Česká komunita v Srbské republice si váží svých národních tradic. Národní rada české národnostní menšiny usiluje o zachování české identity v Republice Srbsko. Na základě pověření ze zákona o národnostních radách národnostních menšin přijímá veškerá nezbytná opatření v oblastech: vzdělávání, kultury, informovanosti a úředního užívání českého jazyka a abecedy.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.