U skladu sa članom 37, 40  i članom 42 Poslovnika o radu Nacionalnog saveta češke nacionalne manjine, dana 24.10.2020 održana je VII redovna  sednica Nacionalnog saveta češke nacionalne manjine. Sednici je prisustvovalo 14 članova Nacionalnog saveta dok je 1 član opravdao svoje odsustvo.

Za sednicu je bio predlažem sledeći:

DNEVNI RED

1.Usvajanje Zapisnika sa VI redovne sednice Nacionalnog saveta češke nacionalne manjine;

2.Razmatranje predloga Izveštaja za periodično finansijsko izveštavanje za III kvartal 2020. godine shodno obavezi periodičnog finansijskog izveštavanja Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave;

3.Razmatranje i usvajanje predloga za izbor revizora za izradu godišnjeg revizorskog izveštaja za 2020. godinu;

4.Verifikacija odluka Izvršnog odbora u prenetoj nadležnosti;

5.Razno;

Posle ukidanja vanrednog stanja izazvanog pandemijom virusa Kovid 19 održana je VI redovna a zatim i VII redovna sednica Nacionalnog saveta uz poštovanje mera u cilju bezbednosti i zdravlja svih članova Nacionalnog saveta. Sednica je održana isključivo po preporučenim zdravstveno bezbednim merama Vlade RS, a vezanim za mere zaštite od virusa Kovid 19.

Sednica je protekla u pozitivnom i konstruktivnom tonu i sve tačke dnevnog reda usvojene su velikom većinom glasova.

Predsednica Nacionalnog saveta

                                                češke nacionalne manjine

                                                                                                ( Ljiljana Stehlik, oecc )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *