Dana 25.02.2020 održana je V sednica Nacionalnog saveta češke nacionalne manjine sa sledećim dnevnim redom:

 1. Usvajanje Zapisnika sa IV redovne sednice Nacionalnog saveta češke nacionalne manjine;
 2. Razmatranje i usvajanje izveštaja Komisije za popis imovine i sredstava na dan 31.12.2019;
 3. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Nacionalnog saveta za 2019. godinu;
 4. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izveštaja Nacionalnog saveta za 2019 i finansijskog plana za 2020. godinu;
 5. Razmatranje i usvajanje Završnog računa Nacionalnog saveta za 2019. godinu;
 6. Razmatranje i usvajanje Revizorskog izveštaja Nacionalnog saveta za 2019.godinu
 7. Razmatranje i usvajanje Plana rada Nacionalnog saveta za 2020. godinu;
 8. Razmatranje i usvajanje Kalendara manifestacija Nacionalnog saveta za 2020. godinu u okviru programske aktivnosti kulture;
 9. Verifikacija odluka Izvršnog odbora u prenetoj nadležnosti;
 10. Razmatranje predloga za produženje ugovora sa koreografom folklora;
 11. Razno;

Sednica je protekla u pozitivnom i konstruktivnom tonu i sve tačke dnevnog reda usvojene su velikom većinom glasova.

            Predsednica Nacionalnog saveta češke nacionalne manjine

                                                                                                       ( Ljiljana Stehlik )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *