Nacionalni savet češke nacionalne manjine formirao stručne organe Nacionalni savet češke nacionalne manjine dana 18.01.2018 na svojoj redovnoj sednici izabrao je stručne organe Saveta i…