Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог реализовало је од 22. до 24. септембра 2021. године у Аранђеловцу тренинг за савете националних мањина „Равноправно, женска снага промене“. Тренингу су присуствовале представнице из 22 национална савета, које су поздравиле овакав начин обуке и иницирале његов наставак у што скорије време.

Интегрисање родног аспекта у разлличите сфере друштва и државе обухвата много више од повећања учешћа жена у процесима одлучивања, истакла је Чомић. Уграђивање родног аспекта у политику поставља родну равноправност у центар доношења одлука, средњорочних планова, програма буџета, институционалних структура и поступака, али и искустава, знања и интереса, жена, и мушкараца у процесу уобличавања политика, планирања и одлучивања.

У области заштите права националних мањина родни аспекат указује на потребу унапређења људских права, али и иницира промену циљева, стратегије и акције како би се обезбедило да сви грађани, и мањинске и већинска заједница, доприносу процесу развоја, истакла је Гордана Чомић.

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *