Projekat „Jačanje zaštite nacionalnih manjina u Srbiji“

Kancelarija za ljudska i manjinska prava je u saradnji sa Kancelarijom Saveta Evrope u Beogradu u okviru projekta „Jačanje zaštite nacionalnih manjina u Srbiji“ organizovala 19. marta 2019. godine predstavljanje rezultata koji se odnose na sprovođenje Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina. Sastanku je prisustvovala i predsednica Nacionalnog saveta češke nacionalne manjine, Ljiljana Stehlik.

Direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava, Suzana Paunović, obavestila je prisutne da je u okviru ovog projekta izrađena Analiza izveštaja o primeni Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina, koja sadrži i preporuke za buduća poboljšanja u skladu sa standardima Saveta Evrope i Evropske unije.

Predstavljanju su prisustvovali predstavnici državnih organa, međunarodnih organizacija, nezavisnih državnih organa i nacionalnih saveta nacionalnih manjina, koji su se zajednički saglasili da je od usvajanja Akcionog plana učinjen značajan pomak u pogledu podizanja ljudskih i materijalnih kapaciteta u pojedinim oblastima društvenog života u kojima se ostvaruju prava pripadnika nacionalnih manjina.

Nacionalni savet češke nacionalne manjine

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *