Česká beseda Vršac uspořádala v sobotu 14. listopadu 2020 Vzpomínkový pochod k 17. listopadu 1989, který vedl vinařskou cestou od Malého Srediště do Gudurice. Všichni účastnici se tak mohli seznámit s historií a současností Vršackých vinohradů. Závěr pochodu tvořil společný oběd a zamyšlení nad událostmi Sametové revoluce v Československu.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *