U Muzeju Vojvodine je u subotu, 12. juna, potpisan Sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji sa Nacionalnim savetom češke nacionalne manjine u Srbiji, čije je sedište u Beloj Crkvi. Nacionalni savet češke nacionalne manjine zastupala je predsednica Saveta Ljiljana Stehlik, a Muzej Vojvodine direktorka mr Tijana Pešterac Stanković.

Sporazum podrazumeva saradnju u realizaciji zajedničkih manifestacija, kulturnih događaja, edukativnih programa, zaštiti istorijske i kulturne baštine, kao i prezentaciju drugih sadržaja od zajedničkog interesa.

Zajednička saradnja će se realizovati putem razmene informacija i publikacija, razmene izložbi, zajedničke organizacije predavanja i naučnih skupova, zejdničkog rada na izložbama i drugim edukativnim, kulturnim i promotivnim aktivnostima.

Izvor: Muzej Vojvodine

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *