Nacionalni savet češke nacionalne manjine posetio je zamenik pokrajinskog ombudsmana za zaštitu prava nacionalnih manjina, Janoš Oros, sa saradnicima

Dana 11.04.2014. godine Nacionalni savet češke nacionalne manjine posetio je zamenik pokrajinskog ombudsmana za zaštitu prava nacionalnih manjina, Janoš Oros, sa saradnicima. Sastanku su prisustvovali predsednica Nacionalnog saveta Ljiljana Stehlik i potpredsednik Nacionalnog saveta Štefan Klepaček.

Institucija pokrajinskog zaštitnika građana-ombudsmana stara se o ostvarivanju, zaštiti i unapređenju ljudskih prava a kao posebnim segmentom i pravima nacionalnih manjina. Povod ove posete bio je upoznavanje sa planovima rada Nacionalnog saveta a jedan od segmenata odnosio se i na pitanje rodne ravnopravnosti. Zajednički je konstatovano da je pitanje rodne ravnopravnosti veoma značajno, te da je Nacionali savet češke nacionalne manjine pri formiranju svojih izvršnih i stručnih organa u potpunosti ispoštovao aspekt rodne ravnopravnosti.

I ovom prilikom ustanovljeno je da Nacionalni savet češke nacionalne manjine spada u dobro organizovane savete kada je reč o učešću žena u radu pomenutog saveta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *