U Vladi Srbije održana je osma sednica  Saveta za nacionalne manjine

U prostorijama Vlade Republike Srbije, kojom je predsedavala Ana Brnabić. Osmoj sednici Republičkog saveta za nacionalne manjine prisustvovali su predstavnici 21. nacionalnog saveta kao i svi resorni ministri.

Učestvujući u predstavljanju,  predsednica Nacionalnog saveta češke nacionalne manjine upoznala je predsednicu Vlade Srbije Anu Brnabić,  koja obavlja i funkciju predsednice Saveta, sa  aktivnostima češke zajednice na prostoru Srbije i činjenicom da će ove godine biti proslavljena 195. godišnjica od dolaska Čeha na prostor srpskog Banata. Bila je to i prilika da se istakne i problem racionalizacije mreže osnovnih škola. Poseban kriterijum pri racionalizaciji mreže škola mora uključiti  nacionalni aspekt.  Istakla je da ne može doći do ukidanja škole ukoliko se u njoj izučava češki jezik sa elementima nacionalne kulture i naglasila da se radi o samo šest obrazovnih  ustanova koje u svakom slučaju treba zaštititi od ukidanja i gašenja.

Predsednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić izjavila je da Vlada Republike Srbije radi na  kontinuiranom unapređenju položaja pripadnika nacionalnih manjina koje žive u našoj zemlji ističući da je rad Saveta za nacionalne manjine potvrda posvećenosti ovoj temi.  Takođe je naglasila je da su brojne aktivnosti Vlade i drugih institucija, medija, organizacija civilnog društva doprinele podizanju svesti građana o prisustvu pripadnika nacionalnih manjina u našoj zemlji i o njihovim pravima, kao i boljoj primeni antidiskriminacionog zakonodavstva.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *