Predstavnici Nacionalnog saveta češke nacionalne manjine prisustvovali su sastanku Koordinacije nacionalnih saveta nacionalnih manjina održanom u Subotici  i  Hajdukovu  05.03 – 06.03.2020. godine.  Domaćin susreta bio je Nacionalni savet mađarske nacionalne manjine koji je do sada predsedavao Koordinacijom nacionalnih saveta nacionalnih manjina u Srbiji. Na sednici Koordinacionog tela nacionalnih saveta odlučeno je da predsedavanje ovim telom, sledećih godinu dana,  preuzme bugarski nacionalni savet.

Na sednici je bilo reči i o sastavu i radu stručnih radnih tela Koordinacije iz specijalizovanih oblasti delovanja nacionalnih saveta. Saslušani su i izveštaji o radu i aktivnostima predstavnika nacionalnih saveta u proteklom periodu, uključujući i izveštaj o sastanku sa ministrom obrazovanja i dan ranije prikazan treći izveštaj o sprovođenju Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina, o kojem je vođena iscrpna rasprava.

Predstavnici  manjina poručuju i da je važno da novi Zakon o nacionalnim savetima bude usklađen sa svakodnevnim životom manjinskih zajednica, kao i da lokalne samouprave zaista poštuju obaveze koje im on propisuje. Manjine u Srbiji žele jasnu ulogu njihovih saveta u društvu, kao i veće učešće u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *