23. juna održana je prezentacija „Bela Crkva – muzejska priča“, koju je organizovao Nacionalni savet češke nacionalne manjine u saradnji sa Muzejom Vojvodine u Istorijskom Arhivu Bele Crkve. „Bela Crkva – muzejska priča“ predstavlja uvod u najveću gradsku manifestaciju Belocrkvanski karneval. Priču na pomenutu temu, kao i prezentaciju predmeta sa teritorije opštine Bela Crkva koje čuva ovaj muzej, predstavila je etnološkinja – muzejska savetnica Muzeja Vojvodine, Ljiljana Trifunović. Ova prezentacija je i uvod za dalju saradnju kako muzeja i Bele Crkve, tako i muzeja Vojvodine i Nacionalnog saveta Čeha, za šta postoje veliki potencijali.

Odbor za obaveštavanje Nacionalnog saveta Čeha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *