Dana 19.06.2020 predsednica Nacionalnog saveta Čeha uzela je aktivno učešće na konferenciji: “Ekonomski podsticaj nerazvijenim opštinama i položaj nacionalnih manjina”, u organizaciji Centra za regionalni razvoj. Na konferenciji u Novom Sadu, učestvovali su: Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam, Milinka Hrćan, v.d. sekretara Pokrajinskog  sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-zajednice, Aleksandra Šanjević iz Fondacije za otvoreno društvo, Ivan Bošnjak, državni sekretar u Ministarstvu državne uprave, Goran Bašić, direktor Instituta društvenih nauka, Gordana Lazarević, magistar ekonomskih nauka, Vlado Radulović, direktor Službe Koordinacionog tela, Jelena Perković, koordinatorka i istraživač na projektu kao i predstavnici Nacionalnih saveta nacionalnih manjina i Fonda za evropske poslove.     

Osnovni cilj projekta bio je da se utvrdi u kojoj meri Srbija ispunjava obaveze iz Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina (poglavlje X AP 23 ) posebno kroz ulaganja u nerazvijena područja i u kojoj meri se to odrazilo na poboljšanje ekonomskog položaja nacionalnih manjina. To je pokazalo jednogodišnje istraživanje novosadskog Centra za regionalizam u okviru projekta „Ekonomski podsticaj nerazvijenim opštinama i položaj nacionalnih manjina“ koji je realizovan uz podršku Fondacije za otvoreno društvo.

Srbija je sa Hrvatskom, Mađarskom, Rumunijom i Severnom Makedonijom zaključila bilateralne sporazume o zaštiti prava nacionalnih manjina kojim su se te države obavezale da ulažu u ekonomski razvoj područja u kojima žive pripadnici nacionalnih manjina. Centar za regionalizam smatra da će nalazi, istraživanja i preporuke pomoći državi da utvrdi realno stanje i što kvalitetnije ispuni svoje obaveze iz Akcionog plana.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *