1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice;

2. Informacija o poseti delegacije Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog na čelu sa ministarkom gospođom Gordanom Čomić;

3. Priprema IX sednice Nacionalnog saveta zakazane za 26.02.2021;

4. Razmatranje i usvajanje Kalendara manifestacija Nacionalnog saveta za 2021. godinu u okviruprogramske aktivnosti kulture;

5. Razmatranje% primedbi koje je uputio Nacionalni savet mađarske nacionalne manjine vezan za Zakon o kulturi;

6. Razmatranje% angažovanja koreografa folklore za 2021. godinu;

7.Informacija o održanoj tradicionalnoj manifestaciji Maskenbal u Kruščici;

8. Informacija o dodeli nagrade na međunarodnom likovnom konkursu Lidice 2020 ( medalja Ruža Lidica) i predlogu za organizaciju izložbe;

9.Razno;

Sednica je održana uz primenu mera zaštite od Covida-19 i protekla je u radnoj i konstruktivnoj atmosferi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *