U skladu sa članom 37, 40 i članom 42 Poslovnika o radu Nacionalnog saveta češke nacionalne manjine, dana 20.07.2020. godine predsednica Nacionalnog saveta češke nacionalne manjine sazvala je elektronsku sednicu sa sledećim dnevnim redom:

1. Razmatranje predloga Izveštaja za periodično finansijsko izveštavanje za II kvartal 2020. godine+shodno obavezi periodičnog finansijskog izveštavanja Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave;

Vezano za situaciju uzrokovanu pandemijom izazvanom korona virusom Covid-19, posleukidanja vanrednog stanja očekivalo se da se otvori mogućnost zakazivanja redovne sedniceNacionalnog saveta. Međutim, pošto su i dalje na snazi mere socijalne distance, izpredostrožnosti kao i u cilju zaštite zdravlja članova Nacionalnog saveta, sazvana je elektronskasednica.

Na osnovu e-mailom dobijenih odgovora sumirani su rezultati glasanja i sačinjena odlukaNacionalnog saveta češke nacionalne o usvajanju Izveštaja za periodično finansijskoizveštavanje za II kvartal 2020. godine.

Nakon prebrojavanja pristiglih e-mailova, konstatovano je da je 9 članova Nacionalnog savetaglasalo ZA, 4 člana su bila UZDRŽANA, dok 2 člana nisu iskoristila svoje pravo da glasaju.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *