DNEVNI RED

1. Usvajanje Zapisnika sa VIII redovne sednice Nacionalnog saveta češkenacionalne manjine;

2. Informacija o poseti delegacije Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društvenidijalog na čelu sa ministarkom gospođom Gordanom Čomić;

3. Razmatranje i usvajanje izveštaja Komisije za popis imovine i sredstava na dan 31.12.2020;

4. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Nacionalnog saveta za 2020. godinu;

5. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izveštaja Nacionalnog saveta za 2020 i finansijskog plana za 2021. godinu;

6. Razmatranje i usvajanje Završnog računa Nacionalnog saveta za 2020. godinu;

7. Razmatranje i usvajanje Revizorskog izveštaja Nacionalnog saveta za 2020.godinu;

8. Razmatranje i usvajanje Plana rada Nacionalnog saveta za 2021. godinu;

9. Razmatranje i usvajanje Kalendara manifestacija Nacionalnog saveta za 2021.godinu u okviru programske aktivnosti kulture;

10.Verifikacija odluka Izvršnog odbora u prenetoj nadležnosti;

11.Razmatranje predloga za produženje ugovora sa koreografom folklora;

12. Razno

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *