U skladu sa članom 37, 40  i članom 42 Poslovnika o radu Nacionalnog saveta češke nacionalne manjine, dana 16.05.2020. godine predsednica Nacionalnog saveta češke nacionalne manjine sazvala je elektronsku sednicu sa sledećim dnevnim redom:

1. Predlog Izveštaja za periodično finansijsko izveštavanje za I kvartal 2020. godine.

Vezano za novonastalu situaciju uzrokovanu pandemijom izazvanom korona virusom Covid-19,  posle ukidanja vanrednog stanja očekivalo se da se otvori mogućnost zakazivanja redovne sednice Nacionalnog saveta. Međutim, pošto su i dalje na snazi vanredne mere, preporučena je opšta zabrana okupljanja te je u tom smislu sazvana elektronska sednica. 

Na osnovu e-mailom dobijenih odgovora sumirani su rezultati glasanja i sačinjena odluka Nacionalnog saveta češke nacionalne o usvajanju Izveštaja za periodično finansijsko izveštavanje za I kvartal 2020. godine.

Nakon prebrojavanja pristiglih e-mailova, konstatovano je da je 9 članova Nacionalnog saveta glasalo ZA,  4 člana su bila UZDRŽANA, dok 2 člana nisu iskoristila svoje pravo da glasaju.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *