U sradanji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog i Nemačke organizacije za medjunarodnu saradnju (GIZ) , pripremljene su animacije i dzinglovi na jezicima nacionalnih manjina čiji je cilj suzbijanje daljeg širenja COVID-a19.

Tatjana Glišić Mojsilović

Referent

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog

Bulevar Mihajla Pupina 2, 11070 Beograd, Srbija

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *