Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila je  10. decembar  Danom ljudskih prava  1950. godine kako bi skrenula pažnju „naroda sveta“ na dve godine ranije potpisnu Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima, kao prvi sveobuhvatni instrument zaštite ljudskih prava. Deklaracija  po prvi put u istoriji čovečanstava proklamuje zajedničke standarde ljudskih prava koje treba da postignu svi narodi i sve nacije sveta. određuje prvi član deklaracije.

„Sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima“

-određuje prvi član deklaracije.

Ljudska prava su osnovna prava koja ima svaka osoba,  koja se stiču rođenjem, koja su neotuđiva i nedeljiva, svojstvena svim ljudima, bez obzira na  državljanstvo, prebivalište, pol, nacionalno ili etničko poreklo, boju kože, veru, jezik, ili bilo koji drugi status. U Republici Srbiji ljudska prava zagarantovana su Ustavom, opšteprihvaćenim pravilima međunarodnog prava, ratifikovanim međunarodnim ugovorima i zakonima. 

Povodom Međunarodnog dana ljudskih prava predsednica Nacionalnog saveta Čeha, Ljiljana Stehlik, podsetila je na važnost poštovanja prava deteta regulisanog Konvencijom o pravima deteta. U druženju sa decom koje je  održano u Školi plus, objasnila je i značenje univerzalnog simbola ljudskih prava. Univerzalni simbol ljudskih prava predstavlja ljudsku šaku koja formira goluba i na taj način ujedinjava simbole ljudskosti i mira. Podsetila je na činjenicu da su osnovna ljudska prava i slobode neotuđivi i da pripadaju svima. Takođe je nastavnom kadru Škole plus podelila pomenute simbole, koje su deca nadahnuto i sa ljubavlju crtala i izrađivala.

I ovog puta  pokazalo se da zajedništvo, sloga i negovanje multikulturalnog dijaloga predstavljaju prave životne vrednosti koje kod dece treba negovati od najranijeg uzrasta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *