Nacionalni savet češke nacionalne manjine raspisuje foto konkurs na temu starih fotografija koje prikazuju muzički život Čeha u Srbiji. Foto konkurs ima za cilj da pomogne sakupljanje materijala i starih autentičnih fotografija iz naše prošlosti te da podstakne interesovanje pripadnika češke manjine za kulturu i istoriju Čeha u Srbiji i tako doprinese njenom očuvanju.

Uslovi konkursa:

– stare fotografije koje prikazuju muzičke orkestre, pevačke grupe, horove, muzičare, pevače, narodne muzičke instrumente, proizvođače muzičkih instrumenata, druge forme i manifestacije muzičkog života Čeha u Srbiji.

– uz svaku fotografiju mora biti priložen i opis, koji uključuje: ime muzičara, pevača, približno vreme porekla, okruženje (selo/grad), približna godina ili decenija porekla fotografije, drugi poznati podaci i zanimljive činjenice o temi fotografije itd.

– Učesnici konkursa mogu da podnesu neograničeni broj starih fotografija.

– Fotografije se mogu skenirati u visokoj rezoluciji i poslati elektronski na e-mail adresu:  ceskanarodnirada@yahoo.com

Originalne fotografije koje su date Nacionalnom savetu  biće digitalizovane i zatim vraćene vlasniku.

Rok za dostavljanje fotografija je 30. septembar 2020. godine, a učesnike foto konkursa očekuju zanimljive i bogate nagrade.

Prispele fotografije zajedno sa njihovim opisom biće prezentovane na sajtu Nacionalnog saveta češke nacionalne manjine https://savetceha.rs/.

Nacionalni savet češke nacionalne manjine

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *