Dana 23.11.2020. godine održana je druga on-line sednica (Zoom Meeting) Koordinacije nacionalnih saveta nacionalnih manjina u Srbiji. Sednicu Koordinacije sazvao je predsednik Koordinacije i predsednik Nacionalnog saveta bugarske nacionalne manjine, gospodin Stefan Stojkov. Na sednici je dogovoreno da se sačini dopis koji će biti pročitan na prvom sastanku sa novom ministarkom u novoformiranom Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, gospođom Gordanom Čomić.

„Veoma nam je drago da je ova oblast konačno dobila odvojeno ministarstvo, koje znamo da zaslužuje, i ubeđeni smo da ćete naše probleme u narednom periodu zastupati na najvišem nivou. Hvala Vam što su nacionalni saveti nacionalnih manjina jedni od prvih sa kojima ste se sastali, uprkos vremenu, ovoj pandemiji koja nam uveliko utiče na svakodnevicu. Utvrdilo se da život ne staje, i da je na nama da radimo da bi obezbedili nesmetano ostvarivanje prava pripadnika naših manjinskih zajednica uprkos vrlo teškim okolnostima. Verujemo da smo u ova teška vremena svi dužni da se solidarišemo i da učestvujemo podršci i zaštiti stanovništva“

-stoji u pismu.

„Koordinacija nacionalnih saveta nacionalnih manjina smatra problematičnim planirano umanjenje u iznosu budžetskih sredstava koja se dodeljuju nacionalnim savetima iz godine u godinu za njihov rad i za sprovođenje njihovih redovnih programa u zaštiti kulturnog identiteta i Ustavom zagarantovanih ljudskih i manjinskih prava usled pandemije korona virusa u 2020. godini za čak 20% od prvobitno planiranog iznosa. Naime, sredstava koja se dodeljuju nacionalnim savetima su nominalno nepromenjena već duži niz godina (ona su na nivou od 2014. godine), a ako gledamo ovaj iznos u svetlu inflacije, onda možemo reći da se realni iznos umanjio“

-navodi se u dopisu Koordinacije nacionalnih saveta nacionalnih manjina.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *