Nacionalni savet češke nacionalne manjine formirao stručne organe Nacionalni savet češke nacionalne manjine dana 18.01.2018 na svojoj redovnoj sednici izabrao je stručne organe Saveta i…

Optimističan početak saradnje s novoizabranim predsednicima nacionalnih saveta nacionalnih manjina Jačanje dosadašnje dobre saradnje između Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine –…