Дан чешке књижевности

Дан чешке књижевности је празник чешке националне мањине у Републици Србији, који је утврдио Национални савет чешке националне мањине 2012. године. Представља датум рођења познате чешке књижевнице Божене Њемцове. Рођена је давне 1820. године и поживела је само 42. године. Била је чешки писац и сматра се оснивачем савремене чешке прозе.
Позната је и као етнограф. Проучавала је фолклорно стваралаштво чешких и словачких села. На чешки језик је преводила бајке и народне приче других словенских народа. Њено најпознатије дело је приповетка Бака, из 1855. године, које представља почетак модерне чешке књижевности. Многи књижевни радови Божене Њемцове су објављени.
Национални савет чешке националне мањине је поводом поменутог празника ученицима који уче чешки језик са елементима националне културе припремио пригодне поклоне – наставна средства и школски прибор. Организована је посета школама у Белој Цркви, Крушчици, Гају и Делиблату.

Дана 6. марта 2024. године Национални савет чешке националне мањине имао је у Белој Цркви књижевни дан.
У Белоцркванској гимназији и економској школи организован је књижевни сусрет ученика и наставника са песникињом Јадранком Ћулум из Вршца. Промовисана је њена збирка песама „Нешто нас веже“, на српском и чешком језику. Ученици школе су активно учествовали у програму.
У вечерњим сатима у Народној библиотеци је организовано књижевно вече. За све пријатеље добре песме, Јадранка Ћулум је приредила дивно вече поезије. Реализацију програма су употпунили ученици Белоцркванске гимназије и економске школе, наставници чешког језика и музички уметници Беле Цркве.


DEN ČESKÉ LITERATURY

Den české literatury je svátkem české národnostní menšiny v Republice Srbsko, který byl zřízen Národní radou české národnostní menšiny v roce 2012. Představuje datum narození slavné české spisovatelky Boženy Němcové. Narodila se v roce 1820 a dožila se pouhých 42 let. Byla českou spisovatelkou a je považována za zakladatelku moderní české prózy.
Je známá také jako etnografka. Vystudovala lidové umění českých a slovenských vesnic. Překládala pohádky a lidové pověsti jiných slovanských národů do českého jazyka. Jejím nejznámějším dílem je povídka Baka z roku 1855, která představuje počátek moderní české literatury. Vyšlo mnoho literárních děl Boženy Němcové.
U příležitosti zmíněného svátku připravila Národní rada české národnostní menšiny vhodné dárky pro žáci, kteří se učí český jazyk s prvky národní kultury – učební pomůcky a školní potřeby. Byla organizována návštěva školami v Bele Crkví, Kruščice, Gaje a Deliblatě.

Dne 6. března 2024 uspořádala Národní rada české národnostní menšiny v Bílém Kostele literární den.
V Bělocrkvanské gymnázié a ekonomické školy bylo uspořádáno literární setkání žáci a pedagogů s básnířkou Jadrankou Ćulum z Vršce. Propagována byla její sbírka básní „Nešto nas veže“ v srbštině a češtině. Žáci školy se aktivně zapojili do programu.
Večer byl uspořádán literární večer v Národní knihovně. Pro všechny přátele dobré poezie připravila Jadranka Ćulum nádherný večer poezie. Realizaci programu dokončili žáci Bělocrkvanské gymnázié a ekonomické školy, učitelé českého jazyka a hudební umělci Bele Crkví.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.