Saopštenje za javnost sa VIII sednice Odbora za obaveštavanje

Dana 11.06.2016. godine, u sedištu Odbora za obaveštavanje (prostorije radijskog studija), I oktobra broj 44, Bela Crkva, održana je VIII redovna sednica Odbora za obaveštavanje, na kojoj su bili prisutni članovi Odbora Jaroslav Bodnar, Nataša Matijašević, Nenad Karamijalković, Vaclav Šistek i Nenad Laušev.
Tokom dvočasovne sednice sumiran je dosadašnji rad Odbora i usvojen zapisnik sa prethodne sednice Odbora.

Održana vanredna sednica Nacionalnog saveta češke nacionalne manjine

Dana 04. maja 2016. godine, sa početkom u 17.00 sati, u prostorijama Saveta u Beloj Crkvu, održana je vanredna sednica Nacionalnog saveta češke nacionalne manjine. Jedina tačka dnevnog reda bila je – organizacija proslave Dana Saveta Čeha, 16. maja 2016. godine. Sednicu je legalno i legitimno zakazalo pet članova Nacionalnog saveta.

Zakazana vanredna sednica Nacionalnog saveta češke nacionalne manjine

Obaveštavamo vas da je, na zahtev članova Saveta Hoc Jaroslava, Pančić Bužek Mirjane, Škornjičke Jozefa, Mareš Jozefa i Škornjičke Davorina zakazana vanredna sednica Nacionalnog saveta češke nacionalne manjine za sredu 04.05.2016. godine, sa početkom u 17.00 sati, u prostorijama Saveta, Bela Crkva, sa tačkom dnevnog reda:

Organizacija proslave Dana Saveta Čeha, 16. maj.

Održana XIV redovna sednica Saveta

U ambijenu pravih domaćina, Češke besede Kruščica, dana 16. 04. 2016. godine, održana je XIV redovna sednica Nacionalnog saveta češke nacionalne manjine. Prisutno je bilo 12 članova Saveta, predsednica Odbora za obrazovanje, kao i predsednik Odbora za obaveštavanje.

Posle usvojenog dnevnog reda, usvajan je i Zapisnika sa XIII redovne sednice Saveta.

U okrivu druge tačka dnevnog reda, predsednik Izvršnog odbora Jaroslav Hoc izneo je članovima Saveta podatke o revizorskom izveštaju i prihvatanje od strane Izvršnog odbora. Ova odluka je jednoglasno odobrena od strane Saveta.

Stranice

Objedinjena vest / Sjednocena zpráva

Pretplati se na Objedinjena vest / Sjednocena zpráva