Zakazana XX redovna sednica Nacionalnog saveta češke nacionalne manjine

Obaveštavamo vas da je, predsednik Saveta, prof. dr Jože Sivaček, zakazao XX redovnu sednicu Nacionalnog saveta češke nacionalne manjine za subotu 25.02.2017. godine, sa početkom u 10.00 sati, u velikoj sali Skupštine opštine Bela Crkva, Bela Crkva, Miletićeva br. 2.

Za sednicu predložen je sledeći dnevni red:

Pokrajinski ombudsman u poseti Nacionalnom savetu češke nacionalne manjine

Pokrajinski ombudsman prof. dr Zoran Pavlović sa saradnicima, posetio je Nacionalni savet češke nacionalne manjine 10. februara. U delegaciji je bila i Eva Vukašinović, zamenica za zaštitu prava nacionalnih manjina, sa kojom je ovaj nacionalni savet imao dobru saradnju od samog osnivanja. Sastanak se održao u kancelariji Saveta, a goste su dočekali predsednik prof. dr Jože Sivaček, Štefan Klepaček, Jaroslav Bodnar i Davorin Škornjička.

Primedbe Saveza jevrejskih opština, slovenačke, nemačke i češke manjine.

Primedbe i sugestije nacionalnih zajednica na predlog Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina.

Izložene primedbe motivisane su brigom malobrojnih nacionalnih manjina, čiji je broj u opadanju prema analizi demografskih trendova, da će u budućnosti pasti ispod nivoa arbitrarno određenog diskriminacionog broja “reprezentativnosti“, pa će time izgubiti svaku pažnju Države i podršku naporu da održi nacionalni identitet, čime bi, pasivno, bio ubrzan proces asimilacije, alijenacije i potpunog nestanka.

Konkurs za izbor koreografa 2017

Konkurs za izbor koreografa folklora za potrebe češke nacionalne zajednice u naseljenim mestima Bela Crkva, Kruščica i Gaj.

Na osnovu Odluke Saveta broj 212-5/2017-01 od 17.12.2016. godine, kao i usvojenog Plana rada Saveta za 2017. godinu, raspisuje se KONKURS za izbor koreografa folklora za potrebe češke nacionalne zajednice u naseljenim mestima Bela Crkva, Kruščica i Gaj.

Stranice

Objedinjena vest / Sjednocena zpráva

Pretplati se na Objedinjena vest / Sjednocena zpráva